Sign the Petition!

PLECHTIGE OPROEP AAN SECRETARIS-GENERAAL

BAN KI-MOON VAN DE VERENIGDE NATIES

Wij, de ondergetekenden, verzoeken dringend aan de Verenigde Naties, aan internationale autoriteiten, hoofden van Staat en regeringen, alsmede aan de President Dilma Rousseff van Brazilië, om de heer Stephan Schmidheiny ‘persona non grata’ te verklaren tijdens het Rio+20 Verenigde Naties Congres over duurzame ontwikkeling, dat van 20 t/m 22 juni 2012 zal worden gehouden in Rio de Janeiro (Brazilië). Gelet op het feit dat dhr. Schmidheiny een misdadiger is die is veroordeeld wegens het veroorzaken van een milieuramp, dient het Mr. Schmidheiny verboden te worden om deel te nemen aan deze belangrijke vergadering waarin zal worden beraadslaagd hoe de toekomst van onze planeet Aarde moet worden beschermd.

Hoewel dhr. Schmidheiny de oprichter en erevoorzitter is van de Wereld Handelsraad voor Duurzame Ontwikkeling (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD), is hij ook de voormalige eigenaar van Eternit, een asbestcementbedrijf evenals de ‘filantropische’ oprichter van de AVINA Stichting die sociale en milieu gerelateerde acties in Latijns-Amerika ondersteunt. Dhr. Schmidheiny werd op 13 februari 2012 in Turijn (Italië) veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf voor het veroorzaken van een ‘welbewuste en permanente milieuramp’ en voor ‘opzettelijke nalatigheid bij de uitvoering van de gezondheids- en veiligheidsreglementering (preventiemaatregelen)’ die zijn werknemers en de algemene bevolking zou hebben beschermd tegen de reeds lang erkende dodelijke risico’s van asbestblootstelling. Asbest is een kankerverwekkende mineraal dat volgens de Wereld Gezondheidsraad de dood van meer dan 107.000 mensen per jaar veroorzaakt. Gelet op de strafrechtelijke uitspraak die in Italië is gewezen en de milieuschade waarvan bewezen is dat hij daarvoor verantwoordelijk is, roepen wij hierbij de Verenigde Naties en President Dilma Rousseff van Brazilië op om dhr. Stephan Schmidheiny ‘persona non grata’ te verklaren en hem te verbieden om deel te nemen aan Rio+20.

Voor meer informatie en om deze petitie in andere talen te lezen, bezoekt u: http://bit.ly/IDB2Lb.